Logo

Angličtina Téměř Pro Každého

Jana Magdoňová

Obchodní podmínky

 

Individuální výuka

 • Výuka probíhá v učebně lektorky.
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut, je možno domluvit i jinou délku hodiny.
 • Platba se provádí předem za 10 lekcí.
 • V ceně nejsou zahrnuty učební materiály, doplňkové materiály zajišťuje lektorka na vlastní náklady.
 • Zákazník si objednává své hodiny po zaplacení požadovaného počtu hodin osobně, mailem nebo telefonicky.
 • Zakoupené vyučovací hodiny musí vyčerpat maximálně v takovém počtu týdnů rovnajícímu se 1,5 násobku počtu zakoupených hodin (např. 10 hodin do 15 týdnů od zakoupení hodin). Nevybrané hodiny propadají.
 • Zákazník může sjednanou výuku odvolat do 24 hodin předem a přesunout na jiný termín. Lekce zrušená méně než 24 hodin předem bude brána jako odučená.

Individuální výuka on-line

 • Výuka využívá internetového programu pro přenos obrazu a zvuku.
 • Platba se provádí předem za 10 lekcí.
 • Zakoupené vyučovací hodiny musí vyčerpat maximálně v takovém počtu týdnů rovnajícímu se 1,5 násobku počtu zakoupených hodin (např. 10 hodin do 15 týdnů od zakoupení hodin). Nevybrané hodiny propadají.
 • Zákazník může sjednanou výuku odvolat do 24 hodin předem a přesunout na jiný termín. Lekce zrušená méně než 24 hodin předem bude brána jako odučená.
 • Vyučovací hodina začíná v dohodnutý čas tím, že zákazník kontaktuje lektora pomocí internetového programu (maximálně však po dobu 5 minut od začátku hodiny).V případě pozdního připojení si je zákazník vědom toho, že mu hodina nebude moci být prodloužena.
 • V případě, že hodina neproběhne kvůli technickým problémům na straně lektora, nebude zákazníkovi účtována.
 • V ceně nejsou zahrnuty učební materiály.

Firemní výuka

 • Výuka probíhá v prostorách zajištěných firmou (dále zákazníkem) nebo v učebně lektorky, podle přání zákazníka.
 • V ceně nejsou zahrnuty učební materiály, doplňkové materiály zajišťuje lektorka na vlastní náklady.
 • Zákazník může sjednanou výuku odvolat do 24 hodin předem a přesunout na jiný termín dohodnutý s lektorkou. Lekce zrušená méně než 24 hodin předem bude brána jako odučená.

Překlady

 • Zdrojový text překladu může být dodán v elektronické nebo papírové podobě, výsledný překlad je dodán v elektronické podobě, pokud není dohodnuto jinak.
 • Cena překladu je dána ceníkem, u expresních dodávek do 24 hodin může být cena stanovena dohodou.

Závěrečná ustanovení

 • Uhrazením kurzovného, zaplacením individuálních hodin nebo ceny překladu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami.
 • Ceny kurzů, individuálních hodin a překladů jsou konečné, nepřipočítává se k nim žádná daň.
 • Veškeré platby jsou prováděny pouze převodem na bankovní účet 208402818/0600.