Logo

Angličtina Téměř Pro Každého

Jana Magdoňová

O mně

Mgr. Jana Magdoňová

Angličtina se z pouhého koníčku stala mým zaměstnáním v roce 1992, kdy jsem ji začala učit na Gymnáziu Šternberk, od roku 1996 na Středním odborném učilišti strojírenském ve Šternberku a od roku 2006 na Základní škole náměstí Svobody ve Šternberku. Od roku 1998 mám kurzy a individuální hodiny, které jsou od pololetí roku 2008 mým hlavním zaměstnáním.

Umět cizí jazyk pro mě znamená umět komunikovat v tomto jazyce, proto při výuce kladu velký důraz na komunikační dovednosti, na schopnost mluvit a reagovat v rozhovoru, a to už při minimálních znalostech jazyka. Studenti i v začátečnických kurzech trénují tyto dovednosti ve dvojicích nebo v malých skupinách, učí se vyjádřit se i porozumět jinému člověku. Samozřejmě nezanedbáváme ani formální stránku jazyka – gramatiku, výslovnost a slovní zásobu.

Miluji anglický humor a když jsem na začátku své soukromé praxe hledala učebnici do kurzů, narazila jsem na knihu Grapevine autorů Petera a Karen Viney. Kromě učebnice vytvořili také řadu video nahrávek, které mě, a doufám, že i mé studenty, svým humorem baví dodnes. Jsou výbornou pomůckou i osvěžením. Dnes už tuto knihu nepoužívám, ale slabost pro anglický humor mi zůstala.

Angličtina je stále mým velkým koníčkem. Budu ráda, když se stane i Vaším.

 

Vzdělání a kvalifikace:

průběžně další studium angličtiny a metodiky - účast na letních školách anglického jazyka, pořádaných jazykovou školou Dolphins a ILC Brno, semináře Oxford University Press, semináře jazykové školy Akcent IH Prague konference 2005, 2006, 2008; mezinárodní konference učitelů angličtiny ELT Signpost Brno 2005, English For Life České Budějovice 2008, Crossing Borders Český Těšín 2009 atd.
2006 zkouška Cambridge TKT (Teachers Knowledge Test) s nejvyšším hodnocením
1992 státní všeobecná jazyková zkouška z jazyka anglického
1984 až 1989 Univerzita Palackého Olomouc, přírodovědecká fakulta, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, kombinace matematika a chemie