Logo

Angličtina Téměř Pro Každého

Jana Magdoňová

O kurzech

Školní rok 2020 - 2021 Většina kurzů je pre-intermediate, ale i tak v různé úrovni pokročilosti. Náplní kurzů jsou všechny stránky jazyka - slovní zásoba, gramatika, poslech i konverzace. Moderní učebnice English File poskytují všestrannou podporu zájemci o studium, nejen ve formě papírové knihy, ale i různé dopňkové aktivity, poslechy a videa online.

Konverzace = jak už název kurzu napovídá, v těchto hodinách se hlavně mluví. Ale samozřejmě také rozšiřujeme slovní zásobu, něco mluvnice se také zopakuje či prohloubí a dojde i na ten oblíbený poslech apod.  Přijďte si popovídat.